Projekt k výběrovému řízení na kurátora gavu pro akademický rok 2018-2019, 2019-2020
Základní myšlenky kurátora k případné činnosti v Galerii AVU v akademickém roce 2018-2019V akademickém roce 2018-2019 se v galerii AVU zaměřím na téma současné a zároveň ne tak umělecky vyčerpané jako např. post-truth. Post-realita, která v součastné době formuje naše vnímání okolního světa či ostatních lidí kde například v jednom případě místo činů píšeme statusy na Facebook a snažíme se zintelektualizovat svou nečinnost a v druhém o svých počinech raději mlčíme a nenecháváme si jimi poškodit svou internetovou auru - A nedej bože! aby naše (dekadentní) počiny byly zaznamenány na fotoaparát druhé strany to zvedneme i pěsti, po týdnu zas výjádříme silný nesouhlas o napadení fotografa fotícího opilého muže ve volebním štábu Miloše Zemana. Facebookem opovrhujem a přesto ho bereme jako hlavní zdroj informací při vytváření prvního dojmu. Long story short, v blízké budoucnosti se nový umělecký směr Histerismus začne objevovat v akademických textech a výstavách. Na histerismus přímo navážu v tomto akademickém roce.

První manifest Histerismu vznikl cca před 5 lety mezi mnou s studenty s profesory katedry filozofie v Olomouci. Plné zněni manifestu je uloženo na Moravě v mém osobním archivu. V druhém kole při pohovoru vás s ním obeznámím.

Jako první počin uvedu společnou výstavu dvou žen: Heleny Ťapajnové a Lucie Fryčové (dále jen bejvalky). Helena Ťapajnová je vystudovaná v ateliéru Petra Stanického designu skla na UTB ukončeným magisterským titulem, Fryčová studuje u Vaňka. Tento konflikt žájmů bejvalek a kurátora dá vzniknout prostředí a náladám které budou unikátní a těžko uměle replikovatelná a promítnou se na finálním konceptu celé výstavy. Proces (každé!) výstavy budu dokumentovat od prvního kontaktu (emailu, dotyku, facky) až po ukončení výstavy. Výstup celého počinu bude katalog, který bude navržen ideálně ve spolupráci s ateliérem Ostrova Pokladů vedeným Petrem Babákem. (o možné spolupráci jsem Babáka ještě neinformoval)

V pořadí druhou výstavou bude solo multimediální výstava Jana Vytisky. Jako kurátor mám vizi zavěšených bílých pláten (3x4 metru) na které se budou promítat odcizené obrazové záznamy, které byly pod Vytiskovým jménem vytištěny v knize, jejíž křest proběhl začátkem roku 2018 v galerii Berlinskej model. Vytiska se bude v rámci instalace snažit naučit během rekordních tří týdnů novou techniku - hyperrealismus.

V pořadí třetí, bude skupinová výstava Davida Helána a umělců se kterými v minulosti Helán performoval (David Hřivňacký, Vojtěch Skácel, Darina Alster, Erin Gigl..). Název výstavy bude “střet pozornosti“. Jako kurátor výstavy se budu pri realizaci snažit Davida spíše uzemnit a předat střet pozornosti ostatním zúčastněným.   

Jako čtvrtou výstavu budu nepřímo navazovat na projekt REPLACED od Barbory Klímové. Bude se jednat o skupinovou výstavu Tomáše Vaňka a zatím nevybranou skupinou umělců. Místo časového odstupu vytvořím umělý utopistický/distopický scénář, kde jako jediný zástupce mužského pohlaví na této group výstavě bude Tomáš Vaňek. Při výběru umělkyň se budu soustředit na silné emancipované ženy, feministky a popularizátorky ženského těla.

Papírově pátý počin bude celodenní zabíjačka prasete v galerijnim prostoru ve spolupráci s Tomášem Mlejnkem. Tento happening bude doprovodný program k externimu počinnu spřátelené galerie (ideálne Olomoucká site-specific galerie HROB).

Sedmá výstava bude výstava doposud nevybraného umělce v metafyzické white cube. Půjde o konstrukci bílé krychle uprostřed galerie. Bílá krychle bude docílena dokonalou konstrukcí která uvnitř nebude mít žádné funkční vlastnosti které by narušovaly tuto utopistickou idealizaci výstavního prostoru. Nebude do ní možno vlézt a umění samo bude ponořené do tmy mezi šesti bílými čtverci. Z hlediska archivace a katalogizace se budu snažit výstavu zdokumentovat pomocí RTG. Umělce který by v této bíle-krychli vystavoval jsem ještě neurčil.

Sedmým počinem uzavřu tento galerijní rok přátelskou výstavou Milana Knížáka a Tomáše Vaňka.Základní myšlenky kurátora k případné činnosti v Galerii AVU v akademickém roce 2019-2020V akademickém roce 2019-2020 počítám s cela odlišným programem a filozofií galerie. Vzhledem k náročnosti projektu se budu programu věnovat již v předchozím akademickém roce.

Galerie AVU by měla studenty inspirovat a ne je jen si nechat zkusit udělat výstavu, vystavovat studenty stejné školy studentům na půdě té samé školy mi přijde nevhodné jak vůči studentům tak i vůči celému potencionálu Akademie. Mým cílem bude navázat kontakty s evropskými akademiemi a každou výstavu hostit studenty odlišných zahraničních škol. Bude se jednat o výměnný projekt kde student AVU bude vystavovat v akademii vystavujícího zahraničního studenta.

V akademickém roce 2019-2020 budu hledat 7 zahraničních akademií, navazovat s nimi kontakt a domlouvat detaily. Náročnost projektu si vyžaduje asistenta kterého budu řešit formou neplacené stáže studentů z oboru Kulturního managementu na VŠE.

Navázané přátelství s akademiemi může dál rozvíjet např. rektor AVU.
zpět