Okno

Vystavující: Filip Kartousek

Při galerijní a muzejní noci jsem si vyhlídl bývalou výtahovou šachtu ve 23. budově Zlínkého svitu. Poprosil jsem nedalekou galerii aby upozornila hosty že nedaleho se nachází tato nepropagovaná výstava. Během vernisáže jsem podával různé čaje.

--

Pohľad sa upriamuje na mesto Zlín a jeho vyhliadkovú vežu, ktorá kedysi fungovala ako výťahová šachta v bývalom továrenskom areály Svit. Veža budovy 23 je pre zlínskeho pozorovateľa bežnou súčasťou života a architektúry, ale pre návštevníka ako zvláštny parazit prilepený k jednoduchým stavbám baťovskej architektúry.

Po vydarenej rekonštrukcii v roku 2006 pod vedením architektov Ing. arch. Pavla Mudříka a Ing. arch. Pavla Míčeka, sa stavba premenila na takzvaný inkubátor. Priestor je vybavený kanceláriami, grafickými a fotografickými štúdiami, reštauráciou a kaviarňou. Vďaka pokroku technológii výťahová strojovňa stratila svoju prvotnú funkčnosť, ale napriek tomu jej bola pridelená nová vznešenejšia. Vynaliezavé presklenenie a rozšírenie priehľadu jednej steny poskytuje obzor, ktorý sa málokde v Svite nenachádza.

Minimálny priestor, jednoduchá opakujúca sa geometria, veľkorysosť svetla a šarmantný pocit byť vo veži, núti návštevníka na tomto mieste zotrvať. Má tiež akési zvláštne neodhalené, nevyužité tajomstvo a potenciál.

Výstava je zahájená fotografiou Filipa Kartouska. Momentka zachytáva časť z fašiangov vo Veľkej nad Veličkou, ktorú autor vypozoroval a neváhal zaznamenať na svoj všadeprítomný fotoaparát.

Kartouskova tvorba je definovaná výrokom: „Život, ktorý žijem.“ Znamená prístup či skôr nepristúp k ľuďom. Akceptuje zlínsku kultúru, ktorá potichu prežíva a dokumentuje všetko zo dna na deň. Je si sám fotografickým statívom. Z vtáčej perspektívy mu málo čo unikne. Do rušného víru ho vtiahol Ondřej Hruška s Vojtěchom Skácelom a ich legendárne centrum stretnutí a umenia pod názvom Bunker. Kartousek je spoluzakladateľom autentického projektu Galérie Garáž. Očaril ho baťovský Svit. A jeho pravidlom je štúdium na voľnej nohe.

Helena Ťajnová
zpět