Denisa Švachová, Filip Lang (2015)
Kurátor: Filip Kartousek

První impuls k sestavení světelných boxů byla myšlenka vytvořit na vnějších světelných podmínkách nezávislé boxy, použitelné v jakémkoli prostoru, ať už klasicky zavěsitelné na stěnu, či volně stojící nebo doslova levitující. Boxy uzavírající světlo do sebe a skrze průsvitnou folii prozařující okolí. Na počátku se obsahem lightboxů stal digitální fotoprint, reprodukující lavírovanou tušovou malbu. Stále častější použití těchto boxů ve veřejném prostoru pro sdružení Opuka, si žádalo proměnu v autentické dílo. Do lightboxů postupně putovaly pauzovací papíry, v prvém případě to byly tzv. „vteřinovky“, čerpající z bezprostředního okolí daného místa. Vyrobeny byly za pomoci šablon a černého spreje. Postupně se počet ligthboxů zvýšil na devět a spojil se v jednu velkou světelnou tabuli.
Konkrétně pro Hidden gallery byla v lightboxech využita matná průsvitná fólie. Ve spojení s Denisou, lightboxy dostaly zcela novou tvář. Ač stále čerpající svůj obsah z konkrétního místa (v tomto případě se jednalo o historickou barokní památku: olomoucký Konvikt), se posunuly ve větším využití materiálu – průsvitné folie a hlavně samotného světla! Denisa folii nechala prořezat na laserovém plotru a ve vrstvách ji seskládala do útrob světelných boxů. Inspirací pro vyřezané motivy se tedy stala barokní křížová klenba. O další se již postaraly dva barevné spreje a jako šablona zde mimo jiné posloužil i vyřezaný odpad. Lightboxy nejsou závislé na elektrické energii, využívají technologii LED diodových svítilen.

Filip Lang
zpět