Anna Wolf: Potřebná plocha (2015)
Kurátor: Filip Kartousek

Výstava reagující na německého architekta Ernsta Neuferta.

Výstava proběhla jako součást 1. ročníku XY: procházka vernisážemi - společný projekt olomouckých nezávislých galerií
zpět