Alexa SonsinoBased in Milan, Alexa fears that taking possession of the word "Photographer" could make her lose the spontaneity with which she looks and sees things happening around her.

More then a dialy reportarge of the reality, her pics show an endless love story with the little details shaped by light.
Every picture is taken with her iPhone often pushed to its max zoom, stealing small portions of reality from afar, demonstrating that it is not so important how you take a picture but what you decide to let in and what you decide to leave out.

In the real life she is an aspiring art director, even if she is not quite sure that this will be her final destination.

--

Alexa Sonsino pochází z Milána. Zdráhá se o sobě prohlašovat, že je fotografka, protože se bojí, že s přivlastněním tohoto označení ztratí pro ni tak důležitou spontaneitu, se kterou si prohlíží a zaznamenává svět kolem sebe.

Její fotky jsou spíše než denním záznamem reality ukázkou nekonečné love story, ve které hrají hlavní roli detaily vysochané dopadem světla. Každá fotka, pořízená jejím iPhonem, zazoomovaná na maximum, nám přibližuje malé části vzdálené reality a ukazuje, že není příliš důležité, jak fotku pořídíme, ale spíše to, jak vyselektujeme, co do ní zahrneme a co cíleně vynecháme.

V reálném životě je aspirující art directorkou, i když si není jistá, jestli to bude její finální destinace.Bořivojova 106
Praha 130 00
Czech Republic


︎    ︎