Další pětice umělců z all-star týmu Jiřího Petrboka zaplní Hidden svými aktuálními obrazy, aby symbolicky znovuotevřela galerii po téměř roční pandemické přestávce. Studenti Martin Kolář, Anna Ruth, Matěj Pokorný, Karolína Netolická a Magdaléna Rajchlová z ateliéru kresby na pražské Akademii výtvarných umění nám pomohou v návratu do vernisážní rutiny počínaje prvním červnem.

Martin Kolář


@kolic999

1.6 - 21.6      


Martin Kolář studuje kresbu druhým rokem a od začátku osciluje mezi klasickou a digitální tvorbou, na které ho fascinuje její přílišná dokonalost a formální možnosti. Ve svých obrazech prozkoumává téma vztahů, rodiny, dětské nevinnosti v kontrastu s realitou dospělého světa a zálibou v perverzi, která v různých formách prostupuje staršími i současnými obrazy. Překračování hranic je pro něj přirozené nejen v rámci vizuální, ale i hudební tvorby, ve které se aktuálně vynořuje z hlubin alternativy a pouští se do objevování světů elektroniky a popu.

Anna Ruth


@koruth_

22.6 - 12.7


Anna Ruth studuje kresbu šestým rokem. Její tvorba je neoddělitelně spjata s přírodou, která je jejím útočištěm i nevyčerpatelnou inspirací. Autorka kolem sebe vytváří svou osobní mytologii, která je ovlivněna jejími lesními zážitky nebo příběhy javánské kultury. Prvky lehce naivní až parodické kresby, kterou můžeme najít například v dílech inspirovaných kočičími těly vyvažuje Anna relistickými malbami lesů či fragmentů lidských těl. Její umělecké vyjádření je kompletní ve spojení s experimentální éterickou hudbou, kterou tvoří pod pseudonymem Koruth.
Matěj Pokorný


@money_doggo

13.7.- 2.8


Matěj Pokorný je umělec zabývající se malířstvím, tvorbou objektů, soch a videoprodukcí, nejblíže filmové formě. V současné době studuje na Akademii Výtvarných umění v Praze. V prvním ročníku sochu u Lukáše Rittsteina, v druhém ročníku přestoupil na kresbu pod vedením Jiřího Petrboka, kde se začal naplno věnovat malbě. V letošním roce je na stáži na FAMU v Centru Audiovizuálních Studií.  V malbě se věnuje bezprostřednímu vyjádření emocí intenzivními a expresivními prostředky. Inspiraci čerpá z křesťanské ikonografie, estetiky, sakrální architektury, automobilových závodů. V neposlední řadě vizualizace vlastních emocionálních pochodů. V současné době se zaměřil na studium české undergroundové divadelní a filmové scény. Jeho nejnověšjí obrazy se pohybují na pomezí abstraktní a figurální exprese. Jednotlivé obrazy a kresby zaznamenávají současný emocionální stav. Obrazy nevnímá jako uzavřená jednotlivá díla, ale jako plynulý proud tvořící širší celek. Obraz je důkazem situace která vznikla mezi umělcem a plátnem, což je pro Matěje Pokorného u malby to nejdůležitější.

Karolína Netolická


@karolinanetolicka

3.8. -23.8.


Karolína Netolická studuje v ateliéru už pátým rokem a ve svých kresbách suchým pastelem se snaží o zachycení dvou odlišných, ale přitom na sobě závislých světů - staví proti sobě svět člověka a svět mimolidský (přírodu). Nejčastěji komparuje svět lidský a ptačí. Přírodu obecně vnímá jako ztracený domov, do kterého je možno se vrátit pouze pod podmínkou změny našeho dosavadního chování a panského postoje. V obrazech se bariéry či hranice mezi člověkem a přírodou snaží vyjádřit symbolicky pomocí lidských produktů současné doby, kterými jsou v jejích kresbách například péřové bundy, červenobílé bariérové pásky či igelitové sáčky. V obrazech převládá scénická atmosféra - stromy, lidé a předměty vystupují ze tmy.
Magdaléna Rajchlová


@mai._r

24.8. - 13.9.


Magdaléna Rajchlová je v ateliéru v druhém ročníku a ve své tvorbě vychází především z osobních zkušeností a prožitků, jejichž zobrazováním a sdílením se snaží narušit hranice lidské komfortní zóny. Svými obrazy otevírá tabu navázané na traumatické zážitky, které má dle jejího názoru v různých formách každý, protože utváření sebe sama v rámci společnosti je proces téměř nevyhnutelně traumatizující. Právě z tohoto důvodu je formování vlastní identity stěžejním tématem Magdaleniných prací.
 

Bořivojova 106
Praha 130 00
Czech Republic


︎    ︎